O MLADÝCH VINAŘÍCH / Scroll down for English

Sdružujeme vinaře a vinařky z České republiky mladší čtyřiceti let.

Víno je náš život, naše práce i naše vášeň. Hrozny pěstujeme, víno tvoříme a sami rozhodujeme o jeho charakteru, staráme se o něj a propagujeme ho směrem k zákazníkům; ať už ve vlastních nebo jiných menších moravských vinařstvích.

A chceme dělat věci jinak.

Máme vlastní představy a sny, jak by se náš obor mohl vyvíjet, a jsme odhodlaní investovat svou energii a čas do jejich uskutečnění.

Spojujeme své síly a překračujeme hranice rivality a konkurence, protože věříme, že vzájemná podpora, sdílení know-how, trendů a inspirace vede k vínům s přidanou hodnotou, která je důležitější než samotný produkt, kterou chceme přinášet našim zákazníkům, ale také českému vinařství obecně.

Chceme lépe prezentovat a podporovat osobnosti, mladé vinaře, kteří právě taková vína tvoří a chtějí tvořit.

Hrdě se hlásíme k tradicím Moravy a chceme propagovat Českou republiku jako tradiční vinařský region, který však také umí následovat i udávat nové trendy v oboru.

Víno pro nás nejsou čísla a byznys, ale zážitky a emoce.

Jsme Mladí vinaři a víno je náš život.

——————————————————————————————————————–

Young Winemakers brings together male and female winemakers from the Czech Republic, all of whom are younger than 40.

Wine is our life, our work and our passion. We grow the grapes, make the wine with our own hands, and determine its character. We take the best care of it and promote it both in our own wineries and in other smaller Moravian wineries.

We want to do things differently.

It is up to us to develop our own visions and dreams about how our field might develop, and we are determined to invest our energy as well as the time to make these dreams come true.

We join forces to outdo the competition because we believe that mutual support and sharing know-how, current trends and inspiration leads to creating wines with true added value. This is even more important than the product itself – and also something that we want to give both our customers and the Czech wine industry in general.

We present and support outstanding personalities, young winemakers whose passion is to create exactly such excellent wines.

We proudly profess Moravian traditions and we also want to make the Czech Republic better known as a traditional wine region, one which not only follows new trends in the field but even sets them.

Wine is for us not just numbers and business, but experiences and emotions.

We are the Young Winemakers and wine is our life.

Partneři