Dominika Černohorská

Po sbírání zkušeností u velkých vinařství, po studiu na lednické fakultě a při psaní disertační práce si Dominika splnila sen, založila v roce 2016 s kamarádem vlastní malé vinařství. Vinice mají v Klentnici na Pálavě a v Bavorech pod ní. To je teprve začátek.

Její zálibou jsou vinařské nádoby originálních tvarů – už jste někdy viděli DŘEVĚNÝ SUD VE TVARU VAJÍČKA.

Dominičina vína jsou pravdivá, originální a přátelská!

Dominika je enoložkou ve VINAŘSTVÍ PLENÉR.


After gaining experience at various large wineries, Dominika studied at the Faculty of Horticulture in Lednice. While writing her PhD thesis, she pursued a long-time dream and founded her own little winery with a friend in 2016. Her vineyards are located in Klentnice, Pálava region and in Bavory just below it. These are just the beginning, however.

Her hobby is wine containers with original shapes – have you ever seen a WOODEN CASK IN THE SHAPE OF AN EGG?

Dominika’s wines are veracious, original and friendly!

Dominika is an enologist at the winery VINAŘSTVÍ PLENÉR.