Mojmír Baroň

Jeden z nejmladších docentů u nás a také vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě v Lednici

Nemilosrdný zkoušející, který nás trápil během studií, díky nimž jsme se stali vinženýry.

Mojmír dokáže víno skrz na skrz rozebrat na chemické sloučeniny, vysvětlit nám veškeré principy, děje, reakce a posouvá tak naše chápání enologie do jiných úrovní.

Kromě toho, že je akademickým pracovníkem, aktivně se podílí na enologickém výzkumu u nás, ve vlastním vinařství vyrábí skvělá vína. Experimentuje s postupy při výrobě, s nádobami, ve kterých vína školí, a my máme to štěstí, že tyto produkty můžeme pravidelně ochutnávat!

Mojmír Baroň je enologem ve vinařství DOMAINE EISGRUB.


One of the youngest associate professors in the Czech Republic and also the head of the Department of Viticulture and Enology at the Faculty of Horiculture in Lednice. 

A merciless examiner who tormented us during our studies and thanks to whom we became wine engineers.

Mojmír can break down wine into its individual chemical compounds, explain all the principles, processes, and reactions associated with winemaking, and in this way bring our understanding of enology to a completely different level.

Besides being an academic, he participates actively in enologic research in the Czech Republic, and at his own winery he makes outstanding wines. He likes to experiment with production processes and vessels for wine maturation, and we are lucky enough that we can regularly taste his products!

Mojmír Baroň is an enologist at the winery DOMAINE EISGRUB.