Roman Fabig

Práci na vinohradu babičky a dědy Roman jako teenager nesnášel. Pak odjel do světa a vše se změnilo. Po návratu domů si skejt nechal, postavil černou kostku a vrhl se na víno se vší svojí energií.

Roman se toho nebojí. Rozhodl se, že nebude mít ve sklepě místo pro 18 odrůd, ale že si vybere pouze pár a hlavně jednu nejdůležitější, která je pro Hustopeče nejlepší, a té se bude držet, bude ji zdokonalovat a vybrušovat. Sauvignon. What else?

Roman je enologem ve vinařství FABIG.


As a teenager, Roman hated working at his grandparents’ vineyard. Then he went abroad, and everything changed. After his return, he kept his skateboard, built a black cube and poured all of his energy into wine making.

Roman loves to take on challenges. He decided that in his cellar there would not be 18 different types of wine, but rather he will choose only a couple of them (so that he can ensure the best quality possible). Sauvignon, the best type for the Hustopeče region, will be a priority for him. He will stick to Sauvignon, perfect it and refine it. Sauvignon. What else?

Roman is an enologist at the winery FABIG.