ZAVŘÍT OKNO

zdrAVá půda

jako základ každé apelace

On-line
konference

PRO ODBORNOU
VEŘEJNOST

No items found.

Vstupenky zahrnují záznam z konference, sborník a lahev biodynamického vína.

Odkaz na vysílání vám zašleme 24 hod. před zahájením konference na váš e-mail.

jak se připojit?

29.4. 2021, 10–16.00, MS Teams
4 přednášející

Půda je začátek. Je to to nejpodstatnější, co ovlivňuje naši práci. Proto jsme se rozhodli tématu zdravé půdy věnovat celou konferenci, na kterou vás srdečně zveme.

Doposud jsme se snažili vzdělávat kolegy vinaře, pro ně byly naše konference v předchozích letech určeny. Nyní chceme k účasti pozvat všechny, nejen vinaře/zemědělce bez ohledu, jakým způsobem na svých pozemcích hospodaří, ale také laickou veřejnost. Věříme, že kvalita půdy má vliv na nás všechny a její zdraví je zásadní.

Cílem konference je poskytnout komplexní pohled na stav půdy u nás, na složení půdy a poukázat na důležitost vnímání půdy jako živého organismu.

V online prostředí konference se setkají tito odborníci se svými příspěvky:

Proč je zdraví půdy, rostliny a člověka nedělitelné?
RNDr. Václav Cílek

Kde se skrývá úrodnost půdy?
Ing. Jaroslav Záhora

Dokáže reagovat kontrolované ekologické zemědělství na nové výzvy spojené s ochranou půdy?
Ing. Jiří Urban

Ekologická farma a její vliv na utváření krajiny
Jiří Prachař

pod záštitou generálního
partnera Mladých vinařů

Partneři konference